Sportsskader

Hvordan opstår sportsskader?

Sportsskader kan opstå efter påvirkning af vævet af en udefrakommende kraft, såsom:

 • Takling i fodbold, håndbold eller anden sport
 • Fald, skisport, vrid ved fx løb etc.
 • Ligeledes kan skader opstå i kølvandet af gentagne fejlbelastninger af væv, som følge af dårlig fysisk form, dårlig kropsholdning, kompensationer for stive/låste led og spændte muskler, eller ved manglende koordinering af musklerne i fx. korsetmuskulaturen (stabiliserende muskulatur/core).

Overbelastning

Overbelastningssmerter skyldes som oftest gentagne ens belastninger af væv over tid.
Ligeledes kan et forkert belastningsmønster samt for stor belastning i forhold til vævets styrke være symptomgivende.

Udvikling i symptomer:

 • Smerterne kommer snigende. I starten med varierende og let ømhed ved belastning af vævet/leddet – ikke nødvendigvis hver gang leddet belastes.
 • Gradvist kommer der tiltagende smerter, hver gang leddet belastes, som dog mindskes, når leddet bliver varmt.
 • I den næste fase er der, ud over ‘startsmerterne’, også smerter, når leddet igen bliver ‘koldt’.
 • I den sidste fase er der konstante smerter uanset belastning/hvile.

Kompensatoriske mønstre

Stive led og spændte muskler ændrer normalfunktionen og skaber dermed øget risiko for kompenserende mønstre af omkringliggende muskler og led. Dette øger selvsagt belastningen i “nabo”-led og -muskler.

Muskulær ubalance (manglende evne til at koordinere leddets bevægelser) kan give manglende styring af skuldre, lænd og bækken. Dette kan, på samme måde som stive led og spændte muskler, give fejlbelastninger, som i sidste ende risikerer at udløse en overbelastningstilstand.

En kompensation kan være hensigtsmæssig på kort sigt, da det kan afhjælpe belastningen fra skadet og overbelastet væv. Problemet opstår, hvis kroppen tilpasser sig den nye situation og dermed opfatter kompensationen som det normale.

Langtidseffekten bliver, som følge af kompensationen, svaghed og nedsat bevægelighed i området og på sigt øges risikoen for slidforandringer.

Skader

Skadet væv har forskellige helingstider afhængig af skadestype og alvorlighed samt vævets struktur. Der kan derfor være stor forskel på, hvor hurtigt man vender tilbage til den normale funktionstilstand.
Den største udfordring i at nå tilbage til normal funktionstilstand i vævet ligger i tidsforskellen mellem det at være symptom/-smertefri, og indtil vævet er fuldt helet og har normal styrke igen. Smertefrihed indtræder nemlig noget før, end vævet er helet helt. Derfor ser man ofte tilbagefald, idet mange begynder at belaste det skadede væv med fuld kraft, inden vævet er fuldt helet og dermed fuldt funktionsdygtigt igen.

Det bedste råd er at fokusere på funktionen af led og væv fremfor at fokusere på smertefrihed/symptomfrihed.

Forventede helingstider for muskler, knogler, brusk og sener/ledbånd ved korrekt behandling/genoptræning:
 • 2-8 uger: Muskler
 • 3-8 uger: Knogler
 • 6-9 mdr: Sener ( fx achillessenen)
 • 6-12 mdr: Ledbånd (fx korsbånd)
 • 12 mdr: Ledbrusk (fx menisk)