Uddannelse

Uddannelsen til kiropraktor i Danmark foregår ved Syddansk Universitet, Odense. Den består af en 3 årige bacheloruddannelse og en  2-årig kandidatuddannelse i klinisk biomekanik, efterfulgt af en 1-årig turnusuddannelse.

Den afsluttede kandidatuddannelse giver autorisation som kiropraktor. Kiropraktorer i Danmark autoriseres af Sundhedsstyrelsen og udgår en integreret del af det danske sundhedsvæsen.

Hovedparten af uddannelsen foregår på Syddansk Universitet i Odense. Senere i udannelsesforløbet inddrages rygcenter syddanmark samt turnusophold i praksis.

Uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi udbydes af professionshøjskoler 10 forskellige steder i landet. Uddannelsen er normeret til 3½ år. Uddannelsen er bygget op i 14 moduler, der afsluttes med et professionsbachelorprojekt.

Professionsbacheloruddannelsen er fastlagt af Undervisningsministeriet, og professionsbacheloren autoriseres af Sundhedsstyrelsen efter endt grunduddannelse som fysioterapeut med ret til selvstændigt at udføre fysioterapeutisk udredning og behandling.