Uddannelse

Uddannelsen til kiropraktor i Danmark foregår ved Syddansk Universitet, Odense. Den består af en 3 årige bacheloruddannelse og en  2-årig kandidatuddannelse i klinisk biomekanik, efterfulgt af en 1-årig turnusuddannelse.

Den afsluttede kandidatuddannelse giver autorisation som kiropraktor. Kiropraktorer i Danmark autoriseres af Sundhedsstyrelsen og udgår en integreret del af det danske sundhedsvæsen.

Hovedparten af uddannelsen foregår på Syddansk Universitet i Odense. Senere i udannelsesforløbet inddrages rygcenter syddanmark samt turnusophold i praksis.

Uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi udbydes af professionshøjskoler 10 forskellige steder i landet. Uddannelsen er normeret til 3½ år. Uddannelsen er bygget op i 14 moduler, der afsluttes med et professionsbachelorprojekt.

Professionsbacheloruddannelsen er fastlagt af Undervisningsministeriet, og professionsbacheloren autoriseres af Sundhedsstyrelsen efter endt grunduddannelse som fysioterapeut med ret til selvstændigt at udføre fysioterapeutisk udredning og behandling.

Kontakt Hebe Rygcenter

Kontakt os gerne på: