Svimmelhed, Øresten, BPPV​

Hvad er svimmelhed og øresten (BPPV, Benign Paroxysmal Positions Vertigo)?

Oplever du svimmelhed, kan det skyldes øresten, som er små krystaludfældninger i den væske, der findes i vores balanceorgan (ligevægtsorgan). Disse udfældninger kan strejfe de meget følsomme fimrehår, der sidder i balanceorganet og registrerer bevægelser. Påvirkningen af disse fimrehår medfører en uoverensstemmelse i hjernen mellem, hvad øjet ser, og hvad balanceorganet fortæller. Det resulterer i svimmelhed.

Hvilke symptomer giver øresten (BPPV)?

Symptomer på øresten er karakteriseret ved:

  • Korte perioder med intens rotationssvimmelhed i forbindelse med stillingsændring af hovedet.
  • Det kan opstå, når du lægger dig ned, vender dig i sengen eller drejer hovedet hurtigt.
  • Samtidigt med svimmelheden vil der ofte kunne ses saccade-bevægelser af øjnene, hvor øjnene ufrivilligt bevæger sig hurtigt fra side til side.

Hvad indeholder en undersøgelse for øresten

Ved undersøgelse for øresten, skal der udelukkes at svimmelheden kan stamme fra andre lidelse. Derfor foretager kiropraktoren en fuld kranienerve undersøgelse samt tests af lillehjernen. Undersøgelse indeholder også forskellige balancetests, samt en vurdering af hvor velstimuleret dit ligevægtsrorgan er, også kaldet det vestibulære system.

Hvis der under den objektive undersøgelse, bliver gjort fund som skulle indikere at der skulle være tegn på skade af hjerne eller hjernestammen, vil du blive henvist til enten din egen læge eller til sygehuset.

Hvis alle undersøgelserne af hjerne og hjernestamme viser normale forhold, foretager kiropraktoren en

undersøgelsen for øresten (BPPV). Undersøgelse foregår ved udførelse af en dix hall pikes-test.
Denne test konstaterer, i hvilken side ligevægtsorganet er påvirket.

Hvad kan jeg gøre ved øresten?

Behandlingen for øresten foregår via en behandlingsmetode kaldet Epleys manøvre.
Under denne manøvre bliver du placeret i forskellige positioner for at flytte ørestenen til et sted i øret, hvor den ikke giver svimmelhedssymptomer

På Hebe Rygcenter i Skanderborg forestår kiropraktor Jens B. Kjærgaard behandlingen. Behandlingen er yderst effektiv og hurtig. Nogle gange er én behandling nok, men oftest skal behandlingen gentages.

Andre årsager til svimmelhed?