Spændingshovedpine​

Spændingshovedpine ses hos op til 78 procent af den danske befolkning. Dvs. at 78 procent på et tidspunkt i deres liv har oplevet at have spændingshovedpine. Tilstanden skyldes, som navnet også indikerer, spændinger i særligt nakkens mange muskler og led.

Årsager til spændingshovedpine:

 • Kompensatorisk følgevirkning af traumer/skader
  1. Fald
  2. Biluheld
  3. Hoved-/nakketraumer
 • Reaktion på længerevarende fejlbelastning
  1. Dårlig kropsholdning
  2. Forkerte arbejdsstillinger
  3. Statiske stillinger over længere tid
 • Psykisk overbygning
  1. Stress
  2. Depression

En hængende holdning med en fremadskudt hoved- og skulderstilling øger belastningen på nakkens muskler og led. Du har dermed øget risiko for overbelastning af nakkens led og muskler og er dermed i højrisikogruppen for at udvikle spændinger, der kan resultere i spændingshovedpine.

Symptomerne opstår ofte snigende og med varierende hyppighed og intensitet, men kan over tid udvikle sig til konstante, kroniske smerter.

Behandling af spændingshovedpine

Behandlingen består af ledfrigørende manipulation af de kompensatorisk stive led i nakke og eventuelt midtryg samt bløddelsbehandling af de spændte muskler. Derudover rådgives i korrekt rygholdning samt din daglige rygadfærd.

Træningsøvelser målrettet styrke af svage områder i ryggen etableres ligeledes.

Reelt set er der altså tre vigtige fokusområder for at opnå et optimalt og varigt resultat til minimering af hyppighed og intensitet af din spændingshovedpine: 

 • God kropsholdning og daglig rygadfærd
 • God bevægelighed i ryggens led samt afspændte muskler
 • Styrke og stabilitet i kroppens muskler

Vi anbefaler, at du, efter et godt behandlingsresultat er opnået, fortsætter kontinuerlig træning og fokus på god kropsholdning og arbejdsadfærd. Ligeledes anbefales, at du med jævne mellemrum får tjekket dine led og musklers funktion, også selv om du er symptomfri.

Du kan sammenligne det med, at du stadig børster tænder og tænker over, hvad du spiser, samtidigt med at du periodisk får tjekket dine tænder hos tandlægen.

Hvornår skal du søge læge?

Følgende symptomer bør føre til lægekontakt: 

Ring til vagtlægen, eller ring 112, ved pludselig opstået svær hovedpine, eller hvis der er et eller flere af følgende ledsagesymptomer:

 • Bevidsthedspåvirkning
 • Høj feber med stivhed i nakke
 • Kramper
 • Synsforstyrrelser
 • Problemer med at tale, føle eller styre arme og ben
 • Højt smæld i hovedet forbundet med efterfølgende kraftig hovedpine.

Kontakt din behandler snarest, hvis du oplever vedvarende hovedpine samt hovedpine ledsaget af hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær, usikker gang samt træthed

Kontakt Hebe Rygcenter

Kontakt os gerne på: