Første konsultation

Første konsultation hos kiropraktoren

Som ny patient på Hebe Rygcenter møder du op i klinikken 10 minutter før din planlagte første konsultation. Du henvender dig hos sekretærerne i receptionen, som hjælper dig til at udfylde et spørgeskema med relevant information for behandleren samt et samtykkeerklæringsskema forud for konsultationen. Derefter bliver du hentet i receptionen af den pågældende behandler.

Sygehistorie (Anamnese)

Behandleren spørger ind til din sygehistorie – altså konkrete informationer omkring dit aktuelle problem.

Derudover spørger vi blandt andet ind til:

 • Tidligere relevante sygdomme, indlæggelser og/eller operationer
 • Tidligere lignende symptomer
 • Tidligere behandlingsforløb eller anden behandling givet
 • Tidligere billeddiagnostiske undersøgelser (MR/CT/Røntgen/UL)
 • Medicinforbrug
 • Traumer
 • Arvelige dispositioner

Undersøgelsen

Når du kommer til den første konsultation, lokaliserer vi årsagen til dine symptomer gennem en række mulige tests og eventuelle parakliniske undersøgelser.

Vi laver blandt andet:

 • En holdningsanalyse
 • Bevægende tests
 • Ortopædiske tests relevante for det pågældende område
 • En neurologisk undersøgelse med test af reflekser, muskelkraft og følesans, hvis du henvender dig med strålende smerter til arme/ben
 • En segmentel undersøgelse af de involverede led samt de kompenserende områder, hvor man mærker sig frem til stive led og spændte muskler
 • Der kan suppleres med en røntgenundersøgelse af det pågældende område, hvis behandleren finder indikationer herfor. Der kan ligeledes suppleres med ultralydsundersøgelse ved indikation
 • Er der indikation for MR-skanning af områder af rygsøjlen, kan kiropraktoren henvise til det

Røntgen

En røntgenundersøgelse foretages, hvis der er indikation for det. Den kan belyse, hvordan knoglerne ser ud, samt om der er forhold, vi som behandlere skal tage hensyn til i behandlingsforløbet – som eksempelvis:

 • Knoglesygdomme
 • Gigtlidelser
 • Bygningsfejl/medfødte forandringer
 • Slidgigt

Et typisk behandlingsforløb ser sådan ud:

 • 1. konsultation: Sygehistorie/undersøgelse
 • 2. konsultation: Gennemgang af rapport/behandlingsplan/behandling
 • 3.-5. konsultation: Behandling
 • 6. konsultation: Evaluering, behandling og tilpasning af videre behandlingsplan
 • 7.-10. konsultation: Anden behandlingsrunde
 • 11. konsultation: Reevaluering og tilpasning af behandlingsplan
 • 12.-? konsultation: Vedligeholdende behandlingsprogram

Ovenstående kombineres ofte med massage, træning/uddannelse i korrekt rygadfærd samt rygstabiliserende og –styrkende øvelser givet af vores fysioterapeut.