Klinikken er åben for patienter med akut eller presserende behov for behandling #COVID-19

Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger vedrørende håndtering af COVID-19.
De nyeste retningslinjer beskriver det niveau af beredskab som forventes, at vi som kiropraktorer opretholder.
Hvis du har smerter, der nedsætter dit funktionsniveau, din livskvalitet eller arbejdsevne i tilstrækkelig grad kan du få en tid. Hvis du er i behandlingsforløb, hvor udsættelse vil medføre et forværret behandlingsresultat, skal behandlingen også fortsættes.

læs mere på:

https://www.danskkiropraktorforening.dk/media/1818/beskrivelse-af-kritiske-funktioner-i-sundhedsvaesenet-under-covid-19.pdf?fbclid=IwAR0fwnSbpWS0gSyG1_hMlTsgNl0rxVuDtAWOFJZaCZxKWC8Owjb-SnN3Va4