fbpx

Ergonomi

Ergonomi handler om samspillet mellem menneske, arbejde og miljø.

Dårlig ergonomi kan medføre skader i muskler, led, sener og nerver. Det kan for eksempel være muskelinfiltrationer særligt i nakke-/skulderåg og lænd, hovedpine, inflammerede senetilhæftninger (tendinitter, ”musearm”, ”golfalbue” osv), seneskedehindebetændelse, stive led/facetledslåsninger og med årene slidgigt.

Årsager til belastningsskader kan skyldes:

  • Forkert arbejdsteknik
  • Statiske arbejdsstillinger
  • Ensidige og gentagne bevægelser
  • Uhensigtsmæssig organisering af arbejdet
  • Manglende tekniske hjælpemidler
  • Uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen

Hvordan sidder man mest korrekt på en stol?
Vi anbefaler, at man i udgangspunktet:

  • Holder ryggen i en neutral position, hvor man ikke hænger for meget eller retter sig kunstigt meget op.
  • Man varierer den neutrale position med hyppige stillingsskift (stående, siddende, gå til printer osv), da led ernæres ved bevægelse, og musklerne trives ved aktivitet.
  • Vi anbefaler, at man afbryder den statiske stilling med ”tandbørsteøvelser” en gang i timen (se nedenfor).
  • At man indretter sin arbejdsplads, så hverdagen på job bliver så varieret som muligt, og arbejdsopgaverne ligeledes planlægges med henblik på variation.

Valg af kontorstol
Vi anbefaler ikke én stol frem for en anden. Det vigtigste er at vælge en stol, som du sidder godt i, og som støtter dig godt i lænderyggen. Gerne én, der kan indstilles specifikt til dig og din ryg og med mulighed for bevægelse, hvor ryglæn og sæde bevæges afhængig af belastning.

Alternativt kan man vælge at sidde på en pilatesbold, hvor man har større mulighed for bevægelse og samtidig aktiverer støttemusklerne for at holde balancen. Vær blot opmærksom på ergonomien i forhold til skrivebordshøjde og knæ/fodstilling.

Hvad er tandbørsteøvelser?
”Tandbørsteøvelserne” fik sin tilblivelse og sit navn ud fra tanken omkring tandbørstning.

Vi børster stort set alle tænder to gange dagligt, så vi forebygger huller i tænderne og holder tænderne rene. Ligeledes bør vi ”børste” vores ryg flere gange dagligt, så vi holder ryggen fri for ledstivhed og muskelspændinger, som opstår i statiske stillinger. Hermed sikres god ledbevægelighed og dermed velernærede led, og forudsætningen for at mindske muskelspændinger sikres.

Dette gøres i sin enkelthed ved, at vi bevæger rygsøjlens led i alle de retninger, den kan.

Se tandbørsteøvelser her.

Ergonomi på din arbejdsplads

Vi besøger gerne din arbejdsplads for at tage en vurdering af ergonomien. Når vi besøger en virksomhed, tager vi udgangspunkt i den enkeltes arbejdsplads, dennes arbejdsopgaver og eventuelle problemstillinger. Dette sammenholdes med den enkelte medarbejders eventuelle kropslige problemstillinger.

Under gennemgangen af arbejdspladsen taler vi om mulige løsningsforslag på ergonomiske udfordringer, og om muligt gennemfører vi ændringerne med det samme. Ellers kan der lægges en plan for, hvordan og hvornår ændringer skal gennemføres i samarbejde med de ansvarlige på området.

Vi holder i forbindelse med en arbejdspladsvurdering et oplæg for alle ansatte. Oplægget giver en forståelse for ryggens opbygning og funktion, og der gives gode og brugbare råd til god rygadfærd og god holdning, som kan implementeres med det samme. Ligeledes tilbydes alle ansatte en gratis screening af rygsøjlens ledbevægelighed for stivhed og muskelspændinger. 

Læs mere om Hebe Rygcenter her.

Vil I gerne have en vurdering af jeres ergonomi?

Har I lyst til at få en sådan arbejdspladsgennemgang inklusiv spændende rygoplæg?

Så er I velkomne til at tage kontakt til:

Hebe Rygcenter

Telefon: 88807080

Mail: info@heberygcenter.dk

Tekst i emnefelt: Arbejdspladsvurdering

Ring Hebe op