Børnekiropraktor og behandling af børn

Børnekiropraktor Lene Kjærgaard er medejer af Hebe Rygcenter og har speciale i diagnosticering og behandling af børn.

Hun har over mange år erhvervet sig erfaring og viden inden for området og tilser børn i alle aldre.

Oftest er disse symptomer grund til at kontakte en børnekiropraktor:

  • Gråd hos spædbørn – fx gråd ved flytning af barnet eller pludseligt skrig under luren
  • Problemer med motorik hos spædbørn – fx vil ikke ligge på maven eller kun kigge til én side
  • Uro og irritabilitet hos større børn
  • Svært ved at sidde stille
  • Ondt i nakke, ryg eller lænd

Læs mere om symptomer og behandling af børn herunder.

Der er ingen nedre grænse for, hvornår man kan behandle børn hos en børnekiropraktor. Umiddelbart anbefales det, at man henvender sig hurtigst muligt, hvis man har mistanke om en mulig problemstilling hos barnet, da problemet ofte relaterer sig til fødslen.

Man ser hyppigst fødselsrelaterede problemer efter hurtige fødsler (under 6 timer), komplicerede fødsler med brug af hjælpemidler såsom sugekop eller tang eller ved kejsersnit. Ligeledes kan barnet, i graviditeten, have ligget skævt i bækkenet, hvilket kan give led- og muskelmæssige problemer.

Symptomer hos spædbørn

Hos spædbørn er det hyppigste symptom, der får forældre til at opsøge en børnekiropraktor, gråd.

Det kan være, at barnet kræver at ligge i arm samt være i konstant bevægelse, eller at barnet skriger pludseligt ved forflytning eller vågner med en skrig under luren. Dette er blot nogle grådformer, som kan lede opmærksomheden hen på, at der kan være problemer med ledlåsninger og/eller muskelspændinger.

Det er dog ikke altid, at ledlåsninger hos spædbørn er forbundet med gråd. Nogle gange ses det udelukkende på en dårlig kvalitet i den motoriske udvikling (barnet vil ikke ligge på maven eller er sen i sin udvikling), eller man oplever måske, at barnet kun vil kigge til den ene side og derfor langsomt bliver skævt i kraniet. Nogle babyer vil kun ammes/gives flaske fra den ene side grundet en favoritside, mens andre er kunstigt stærke og kan holde hovedet selv lige fra fødslen!

Symptomer hos større børn

Hos de lidt større børn ser vi ofte besvær med at sidde stille (hvilket kan give indlærings- og koncentrationsbesvær), urolig søvn, irritabilitet/kort lunte, ondt i nakke, midtryg og/eller lænd, hovedpine/migræne osv. Her begynder symptomerne langsomt at minde mere om de symptomer, vi kender hos de voksne. Rygadfærdsmæssigt bliver barnet mere siddende og dermed mere passivt, hvilket øger risikoen for en dårlig rygholdning og dermed ledlåsninger og muskelspændinger. Ipads og diverse spillemaskiner forværrer blot billedet.

Nye danske undersøgelser har vist, at der, blandt skolebørn, er en betydelig del, der lider af hyppige smerter fra ryggen og nakken samt hovedpine.

Dette genkender vi fra vores hverdag på klinikken, hvor netop skolebørn udgør en stigende andel af patientmængden.

Ovenfor nævnte symptomer er blot et udpluk af mange forskellige symptombilleder hos børn.

Udredning af problemet

Afhængigt af barnets alder og problematik tilpasses udredning og behandling til det enkelte barn.

Børn er nemlig ikke små voksne led- og muskelmæssigt set, og de udredes med forskellige aldersbestemte undersøgelser suppleret med en grundig undersøgelse af barnets led og muskler. Her tjekkes for, om alle led bevæger sig normalt, og om der forefindes muskelspændinger.

Hvis der findes ledlåsninger, mærkes det som en nedsat bevægelighed i forhold til den normale ledfunktion og ofte i kombination med muskelspændinger omkring leddet. Sådanne ledlåsninger kan medføre smerter, nedsat brug af leddene (favoritside, skævt kranie) samt bananform/c-form og flitsbue. Derudover påvirker ledlåsninger den motoriske udvikling, således at barnet kan få vanskeligt ved at ligge på maven.

Den maveliggende position resulterer da ofte i ”supermand”-stilling med flyvende arme ud til siderne, gråd, utålmodighed, hovedløftproblemer osv. En god kvalitet i den maveliggende position er altafgørende for en stærk nakke og en god core/stabilitet i lænd/mave, som igen er altafgørende for en god kvalitet i barnets førsteårsudvikling. Det er derfor rigtig vigtigt, at man fanger problemet så tidligt som mulig og får det løst.

Ovenstående er forklaret ud fra et spædbarns synsvinkel, men for det lidt større barn kan ledlåsninger ligeledes have konsekvenser for, om barnet kan sidde roligt i skolen (herunder indlæring), idet ledlåsninger medfører uro i kroppen grundet påvirkning af barnets nervesystem. Derfor har barnet det bedst i bevægelse.

Derfor kan også søvnmønstret kan være påvirket med urolig søvn og mange opvågninger til følge. Der kan også forekomme motoriske udfordringer grundet fejlsignaler i nervesystemet. Men det samme gælder for denne aldersgruppe, at hvis man bliver opmærksom på problemet, så få det tjekket og løst.

Behandling af børn

Behandlingen af børn er blid og effektiv, tilpasset barnets alder og de blødere led (særligt hos spædbørnene). Målet er at symptomlindre smerterne samt genskabe normal led- og muskelfunktion, således man skaber de bedste forudsætninger for, at barnet kan bruge sin krop uden begrænsninger.

Ud over behandling suppleres der altid med hjemmeøvelser tilpasset det enkelte problem. Hos de helt små (0-13 måneder) gives øvelserne hos kiropraktoren. Disse øvelser understøtter barnets normale motoriske udvikling i det første leveår samt sikrer mobilitet i led og muskler.

Hos de ældre børn, særligt skolebørn, kan den kiropraktiske behandling suppleres med specifikke øvelser givet ved vores dygtige fysioterapeut. Derudover samarbejdes også med motorikvejleder samt børnefysioterapeut.

Der kigges samtidig rigtig meget på god rygadfærd i dagligdagen (hos de spæde er det mere mor og fars håndtering af baby), hvilket er altafgørende for et godt og blivende resultat i forløbet.

Hvis du er i tvivl, om dit barn kan have ledlåsning og/eller muskelspændinger, er du velkommen til at kontakte klinikken og få en snak med Lene.

Læs også: Virker kiropraktisk behandling af børn