Børnekiropraktor Lene Kjærgaard har speciale i diagnosticering og behandling af børn

Symptomer

Smerter i kroppens led og muskler er din krops måde at fortælle dig på, at der er sket en fejlbelastning. Enten er årsagen fejlbelastning af muskler og led over en længere periode eller en akut overbelastning af kroppen.

Hvad gør en børnekiropraktor?

Som børnekiropraktor er den vigtigste opgave at finde årsagen til barnets dysfunktioner og dermed relaterede symptomer og derefter afhjælpe denne. Derudover kigger vi altid på, hvordan man kan fjerne eller ændre den tilgrundliggende årsag samt træne området for at opnå en blivende, god funktion.

Børn er ikke som små voksne led- og muskelmæssigt set. De udredes derfor forskelligt fra voksne med aldersbestemte undersøgelser suppleret med en grundig undersøgelse af barnets led- og muskelfunktion.

Hvorfor kommer børn til kiropraktor?

Børn, særligt de helt spæde børn, bør, som udgangspunkt, være meget smidige i deres led og muskler. Hvis der findes nedsat bevægelighed i leddene kaldes dette for en ledlåsning. I relation til ledlåsninger ses oftest muskelspændinger. Kombinationen af ledlåsninger og muskelspændinger gør, at funktionen i det givne område bliver dårlig. Det kan, hos det spæde barn, påvirke evnen til at træne ryg- og mavemusklerne i maveliggende position eller resultere i en favoritside med skævt kranie til følge. Dette kan så sidenhen få betydning for den motoriske udvikling og kvaliteten heraf.

Ofte ses også en del gråd, uro og utilpashed forbundet med ledlåsninger og muskelspændinger hos spædbarnet.

Hos det ældre barn kan ledlåsninger og muskelspændinger blandt andet resultere i smerter, kropslig/motorisk uro, koncentrationsbesvær (og deraf afledt indlæringsbesvær), søvnbesvær samt generel mistrivsel grundet dysfunktionens påvirkning af barnets nervesystem.

Hvilke symptomer henvender børn sig med?

Spædbørn: Blandt de hyppigste årsager til, at forældrene henvender sig med deres børn til kiropraktor ses blandt spædbørnene megen gråd og motorisk uro, hvor barnet konstant skal bæres og være i bevægelse og dermed bliver ked når det ligger selv. Der kan være en tydelig favoritside i nakken, som kan resultere i et skævt kranie og derfor ofte besvær med amning særligt fra det ene bryst. Af andre årsager kan nævnes forsinkelse eller manglende kvalitet i den motoriske udvikling – særligt, hvor børnene, grundet ledlåsninger/muskelspændinger ikke har kunnet ligge ordentligt på maven fra de var helt små.

De ældre børn: Blandt de lidt ældre børn er årsagen til henvendelse hos en kiropraktor oftest smerter i en eller flere kropsregioner. Det være sig skader på led og muskler efter fald/sport, ledlåsinger og muskelspændinger som følge af dårlig rygholdning. Typisk afledt af lektielæsning i sengen i stedet for ved et ordentligt skrivebord eller grundet for megen brug af diverse spillemaskiner (ipads, playstation m.fl.) samt brugen af telefoner. Dette giver ofte nakkerelaterede problemer herunder spændingshovedpine.

Desværre viser undersøgelser, at der blandt skolebørn er en betydeig del, der lider af hyppige smerter fra ryg og nakke samt hovedpine.
Der ses også en del sportsskader hos unge mennesker samt henvendelser relateret til aldersbestemte skader i bevægeapparatet.

Hvordan behandles børn hos kiropraktoren?

Behandlingen af såvel små som større børn er blid og effektiv og tilpasses naturligvis barnets alder og består af flere elementer:

  • Manuel behandling af ledlåsningerne – herunder blid ledmobilisering af de spæde børn.
  • Bløddelsbehandling af spændte muskler, sener, ledbånd.
  • Ledbevægende og funktionsfremmende øvelser.
  • Information om det pågældende problem herunder forståelse for årsagssammenhænge og kompensatoriske mønstre
  • Instruktion i korrekt rygadfærd – hos det spæde barn instruktion i korrekt håndtering af baby til understøttelse af den motoriske udvikling samt for at undgå yderligere ledlåsninger/muskelspændinger.
  • Relevant rådgivning relateret til det specifikke problem.
  • Konkrete øvelser til det givne problem.

På Hebe rygcenter værner vi om det tværfaglige samarbejde og sætter en ære i at udnytte de enkelte behandleres spidskompetencer for at sammensætte det mest optimale behandlingsforløb til vores patienter.

I forhold til børn er det særligt skolebørnene, der kan have god gavn af at få tilkoblet en fysioterapeut, således de kan styrke og stabilisere ryggens muskler og dermed understøtte en god rygholdning og -funktion.

Priser

Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring og følger derfor priserne fastsat af Dansk Kiropraktorforening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Pris kiropraktor (Overenskomst bestemte ydelser) for patienter med prolaps i nakke eller lænd samt stenose i lænden.

For yderligere uddybning af kiropraktiske ydelser se: Honorar, priser kiropraktik for prolapspatienter samt stenosepatienter.

Åbningstider

MANDAG FRA 08.00 – 18.00
(telefontid kl. 08.00 – 18.00)

TIRSDAG FRA 08.00 – 12.00
(telefontid kl. 08.00 – 12.00)

ONSDAG FRA 08.00 – 18.00
(telefontid kl. 08.00 – 18.00)

TORSDAG FRA 08.00 – 12.00
(telefontid kl. 08.00 – 12.00)

FREDAG FRA 08.00 – 13.00
(telefontid kl. 08.00 – 12.00)