fbpx

Tværfagligt samarbejde

Tværfagligt samarbejde:

På Hebe Rygcenter Skanderborg udmærker vi os ved vores professionelle, tværfaglige samarbejde mellem kiropraktor, fysioterapeut og massør.

Formålet er at skabe helstøbte patientforløb uden generende fagkonflikter og med den individuelle patients problemstilling i fokus.

Som udgangspunkt består et forløb og en generel problematik af 3 hoveddele:

Behandlingsdelen (kiropraktik, massage, akupunktur)
                      Træningedelen (stabilitet og styrke)
                      Rygadfærdsdelen (hvordan bruger man sin ryg i hverdagen)

Forløbet tager altid udgangspunkt i en grundig undersøgelse eventuelt suppleret med røntgenbilleder og/eller ultralyd, hvis der er indikation herfor.

Dernæst udarbejdes en behandlingsrapport udfra resultaterne man fandt i undersøgelsen. Heri fremgår diagnosen, eventuelle røntgen-/UL-fund, formodet plan samt generel information og rådgivning om bivirkninger og god rygadfærd.

Behandlingsdelen kan yderligere inddeles i 3 faser:

Intensiv/akutfase (hvor man løsner stive led og spændte muskler for at opnå bedst mulig led- og muskelfunktion).

                      Stabiliserende fase (har introduceres patienten for målrettet stabiliserende/styrkende træning i takt med, at man vedligeholder behandling således man træner på det bedst mulige grundlag af bevægelige led og afspændte muskler).

Forebyggende fase (i denne fase bevares god muskel-/ledfunktion via behandling, hvorved man mindsker risikoen for tilbagefald af ledstivhed og muskelspændinger. Ligeledes vedligeholdes træning, således man ikke ”falder af” på den, som mange har tendens til i de gode perioder).

Vi tilstræber, gennem et tæt tværfagligt samarbejde behandlerteamet imellem, at optimere kvaliteten og effektiviteten af henholdsvis udredningen samt behandlingen af den enkelte patients problemstillinger indenfor bevægeapparatet.

Udover et professionelt tværfagligt team i huset, har vi ligeledes en god kontakt til det øvrige sundhedssystem, herunder også de praktiserende læger i området. Gennem en gensidig respekt for hinandens faglighed samt en god dialog vedrørende den enkeltes problemstilling, er grundlaget dannet for en hurtig og effektiv udredning og behandling samt eventuel viderehenvisning.

Vi går stærkt ind for samarbejde på tværs af faggrænserne, og er overbeviste om, at dette sikrer patienten det bedst tænkelige behandlingsforløb.

Tanken bag forebyggende behandling er, ligesom hos tandlægen, at forebygge skader ved at behandle eventuelle problematikker inden de ”vokser sig store”. Dermed minimeres risikoen for længerevarende smerteperioder ved at bevare god funktion i led og muskler samt fastholde fokus på bevidst, god rygadfærd.

Du kan, på Hebe rygcenter, få foretaget din førstegangsundersøgelse hos både kiropraktor, fysioterapeut samt massør afhængig af henvendelsesårsagen. Behandlingsforløbet kan således variere en smule, afhængig af, hvem man møder først.

Men er man patient på Hebe Rygcenter står alle behandlere til rådighed uanset, hvem man starter hos.

Vi glæder os til at hjælpe dig.

 

 

Læs mere om Hebe Rygcenter her. 

tværfagligt samarbejde
Ring Hebe op