Ergonomi

Siddestilling

Hvordan man sidder mest korrekt på en stol?
Vi anbefaler at man i udgangspunktet holder ryggen i en neutral position, hvor man ikke hænger for meget eller retter sig for voldsomt op. Vi anbefaler at man varierer den neutrale position med hyppige stillingsskift, da led ernæres ved bevægelse og muskler trives ved aktivitet.

Vi anbefaler at man indretter sig arbejdsplads så den bliver så varieret som muligt, og sørger for at arbejdsopgaverne bliver planlagt således at de også bliver så varierende som muligt.

Kontorstol

Vi anbefaler ikke én stol frem for en anden. Men vælg en stol som du sidder godt i, og som du føler støtter dig godt, og vælg en stol hvor muligheden for bevægelse er god. Det kunne være at sæde og ryglæn v. belastning bevæger sig med dine bevægelse.

Ergonomisk  vurdering/gennemgang af kontor arbejdspladser

Ergonomi  handler om samspillet mellem menneske, arbejde og miljø.

De belastningslidelser som hyppigst opstår, hvis der er ergonomiske problemer, er gener eller skader i muskler, led, sener og nerver. Det kan for eksempel være muskelinfiltrationer, slidgigt og seneskedehindebetændelse.

Årsager til belastningsskader kan skyldes:

  • Forkert arbejdsteknik
  • Uhensigtsmæssig organisering af arbejdet
  • Manglende tekniske hjælpemidler
  • Uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen

Når vi besøger en arbejdsplads, tager vi udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads, arbejdsopgaver og eventuelle problemer.

Under gennemgangen af arbejdspladsen taler vi sammen om løsningsforslag til forbedring af din arbejdsplads, og om muligt laver  de ændringer der tales om.

Vi holder i forbindelse med arbejdspladsvurdering et oplæg for alle ansatte som giver gode råd til almen god rygadfærd og god holdning.
Hvis Jeres arbejdsplads ønsker en gennemgang så ring til Heberygcenter på tlf. nr 88807080  og aftal nærmere.

Ring Hebe op