Spændingshovedpine

Spændingshovedpine ses hos op til 78% af den danske befolkning. Dvs at 78% enten har spændingshovedpine lige nu eller har haft det på et tidligere tidspunkt. Spændingshovedpine skyldes som navnet også indikerer, spændinger i muskler og led.

Årsag til spændingshovedpine:
Vi ser det ofte som reaktion på længere tids kompensation/fejlbelastning. Fx. forkert arbejdsstilling eller dårlig kropsholdning. En hængende holdning med en fremadskudt hovedstilling øger belastningen på nakkens muskler og led, og du har derfor øget risiko for at overbelastning af nakken, og du er derfor udsat for at få symptomer.

Symptomerne opstår ofte snigende over tid, men kan over tid udvikle sig til konstante smerter.

Behandling af spændingshovedpine:

Behandlingen består i ledfrigørelse af de stive ned i nakken, bløddelsbehandling af de spændte muskler, samt korrektion af holdning og din daglige adfærd.
Træning med målrettede øvelser for det svageste område er ofte en fordel.

Reelt set er der altså 3. områder hvor der skal sættes ind for at få det optimale resultat, og for at få en varig lindring anbefaler vi at du forsætter med at træne og tænke på god kropsholdning og arbejdsadfærd samt få tjekket dine led og musklers funktion, også selv om du er symptomfri.

Du kan sammenligne det med at du stadig børster tænder og tænker over hvad du spiser samtidigt med at du periodiske stadig får tjek af dine tænder hos tandlægen.

Du kan læse mere om spændingshovedpine på http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/hovedpine-og-migraene/hovedpine-og-migraene—typer-og-behandlinger/

Hvornår skal man søge læge?

Følgende symptomer bør føre til lægekontakt:

  • Ring til vagtlægen, eller ring 112 ved pludselig opstået svær hovedpine, eller hvis der er et eller flere af følgende ledsagesymptomer: bevidsthedspåvirkning, høj feber med stivhed i nakken, kramper, synsproblemer, problemer med at tale, føle eller styre arme og ben.
  • Kontakt din behandler snarest ved vedvarende hovedpine samt ved hovedpine ledsaget af hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær, usikker gang, træthed samt psykisk ændring.
Ring Hebe op