Tværfagligt samarbejde

Tværfagligt samarbejde er i højsædet hos Hebe Rygcenter Skanderborg, hvor vi udmærker os ved vores professionelle samarbejde mellem kiropraktor, fysioterapeut og massør.

Formålet er at skabe helstøbte patientforløb med den individuelle patients problemstilling i fokus og uden generende fagkonflikter. Vi ønsker en stærk kontakt til det øvrige sundhedssystem, så der skabes kortest mulig henvisningsvej, hvilket danner grundlag for en hurtig og effektiv udredning og behandling.

Vi har ligeledes et rigtig godt og veludviklet samarbejde med områdets læger, som bygger på faglighed, tillid og en gensidig respekt for hinandens kompetencer.

Vi tilstræber, gennem et tæt tværfagligt samarbejde i behandlerteamet, at optimere kvaliteten og effektiviteten af henholdsvis udredningen samt behandlingen af den enkelte patients problemstillinger inden for bevægeapparatet.

Vi går stærkt ind for samarbejde på tværs af faggrænserne og er overbeviste om, at dette sikrer patienten det bedst tænkelige behandlingsforløb.

Du kan på Hebe rygcenter få foretaget din førstegangsundersøgelse hos både kiropraktor, fysioterapeut samt massør afhængig af den årsag, du henvender dig med. 

Læs mere om Hebe Rygcenter her. 

tværfagligt samarbejde
Ring Hebe op